اس ام اس عاشقانه 662

شد کوچه به کوچه جستجو عاشق او / شد با شب و گریه رو به رو عاشق او
پایان حکایتم شنیدن دارد / من عاشق او بودم و او عاشق او . . .

/ 2 نظر / 3 بازدید
حديث

غرق در آرامشی هستم که حاصل اصطحکاک لحظاتی است که در حضور توام صدایش در آمد زمان را می گویم انگار هیچ ارزشی برایم ندارد وقتی در حضور توام

لذ

هر کس دیدم در این عالم غمی دارد بزن بر طبل بی عاری که ان هم عالمی دارد