اس ام اس عاشقانه 907

چهار چیز را در زندگی هرگز نشکنید :
اعتماد ، رابطه ، قول و قلب !
زیرا اینها وقتی می شکنند ، صدایی ندارند ولی درد زیادی دارند

/ 1 نظر / 5 بازدید
sara

رابطه ای ک هدفش فقط فرار از تنهایی باشه باید شکسته بشه.. آدما تا وقتی تنهان باهاتن خیلی درد داره این خیلی..