اس ام اس عاشقانه 792

باختم ولی “مسیر” را یافتم
در بزرگراه زندگی ، همواره راهت “راحت” نخواهد بود
هر “چاله ای” ، “چاره ای” به من آموخت
دوباره فکر کن ، فرصت ها “دوبار” نمی شوند
برای جلوگیری از “پس رفت” پس ، باید رفت

/ 0 نظر / 6 بازدید