اس ام اس عاشقانه 933

زندگی ساده است !
به سادگی نبودن تو و به سادگی شکستن من

/ 2 نظر / 6 بازدید
sara

خاک بر سرِ تمامِ این کلمات اگر تو از میانِ تمامشان نفهمی من دلتنگم . . . !

...

حوصله خواندن ندارم حوصله نوشتن هم ندارم این همه دلتنگی دیگر نه با خواندن کم می شود نه با نوشتن … دلم تو را می خواهد !