اس ام اس عاشقانه 299

سوگند میخورم به جز حضور تو هیچ چیز این جهان را جدی نگرفته ام ، حتی عشق را .

/ 1 نظر / 3 بازدید
فاقی

زیباترین قسم( سهراب سپهری) نه تو مانی ونه اندوه ونه هیچ یک ازمردم این آبادی... به حباب نگران لب یک رودقسم، وبه کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، غصه هم می گذرد، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهدماند... لحظه هاعریانند. به تن لحظه خود،جامه اندوه مپوشان هرگز...