اس ام اس عاشقانه 468

به سلامتی پیر مردی که ازش پرسیدن عشق چیست ؟
گفت همونی که منو پیر کرد

/ 2 نظر / 4 بازدید
صبا

قلمت را بردار بنویس از همه خوبیها زندگـــی ،عشق ، امیــــــد و هر آن چیز که بر روی زمین زیبا هست گل مریــــم ، گل رز بنویس از دل یک عاشق بی تاب وصال از تمنــــــا بنویس ... از دل کوچک یک غنچه که وقت است دگر باز شود از غروبـی بنویس که چو یاقوت و شقایق ســـرخ است بنویس از لبخنــــد از نگاهی بنویس که پر از عشق به هر جای جهان می نگرد.... قلمت را بردار روی کاغذ بنویس ... زندگی با همه تلخی ها باز هم شیرین است.