اس ام اس عاشقانه 659

شال و کلاه میبافم باخیالت... تا در سرمای نبودنت یخ نبندم.........

/ 3 نظر / 2 بازدید
عباس حکمت

سلام: آیا بهتر نیست معشوقی را انتخاب کنیم که او ما را همیشه حفظ کند!

نازی

بهتره همیشه با یکی باشی که درکت کنه تا هیچوقت تنهات نذاره

نازی

بهتره همیشه با یکی باشی که درکت کنه تا هیچوقت تنهات نذاره