اس ام اس عاشقانه 716

کفشهایت نت می نویسند ، روی خطوط لال پیاده رو ، با سکوتی بین هر گام که زمین را نگران می کند
تمام خیابان انگشت به دهان ایستاده اند ، حتی گنجشک ها میخکوب می شوند ، وقتی که سمفونی عبور تو جاریست

/ 2 نظر / 2 بازدید
شهرزاد

همه اسات عالی بود.دمت جیز