اس ام اس عاشقانه 807

عربی که بلدی ؟ !
“ینم بلق رد هشیمه”
اگه بلد نیستی از آخر بخون !

/ 3 نظر / 2 بازدید

یادت باشه، یادم بیاری، یادت بدم، یادم بیاری هیچ وقت از یادم نمیری

یادت باشه، یادم بیاری، یادت بدم، یادم بیاری هیچ وقت از یادم نمیری

سحر

عالیهMR