اس ام اس عاشقانه 421

از فکر من بگذر خیالت تخت باشد / من می تواند بی تو هم خوشبخت باشد / این من که با هر ضربه ای از پا در آمد / تصمیم دارد بعد از این سرسخت باشد / تصمیم دارد با خودش ، با کم بسازد / تصمیم دارد هم بسوزد ، هم بسازد .

/ 2 نظر / 2 بازدید
saeedasadi

خیلییی قشنگ بود....

مریم

آآآآآآآآآآآآآآآآآآخ گفتی.................