اس ام اس عاشقانه 571

گاهی کسی رو دوست داری ، نمی فهمد !
گاهی کسی تو را دوست دارد ، نمی فهمی !
گاهی هر دو هم را دوست دارید ، نمی فهمند !
به سلامتی اینکه : هم بفهمه ، هم بفهمی ، هم بفهمند ...

/ 3 نظر / 2 بازدید
باران

گاهی ما بعضیارو دوس داری و اونا نمیفهمن گاهی هم کسایی ما رو دوس دارن که ما نمی فهمیم خلاصه یه مشت نفهم دور هم جمع شدیم تشکیل اجتماع دادیم

عاشق

عالی بود