اس ام اس عاشقانه 546

گاهی وقتا دلم میخواد یکی ازم اجازه بخواد که بیاد تو تنهاییم و من اجازه ندم !
و اون بی تفاوت به مخالفتم بیاد تو و آروم بغلم کنه و بگه مگه من مردم که تنها بمونی . . . !

/ 1 نظر / 4 بازدید
b

دقیقا وقتی ادم از تنهایی دق میکنه اینطوری میشه