اس ام اس عاشقانه 945

هیچگاه فکر نمیکردم اینقدر گران قیمت باشم
به هرکس رسیدم مرا فروخت !

/ 2 نظر / 26 بازدید
مینو

خیلی زیباست...... یوسف مصر هم نبوده ام که بگویم به خاطر زیبایی ام مرا فروختند

بی نام

چی بگم والا