اس ام اس عاشقانه 239

 

مانند شیشه "شکستنم" آسان بود ولی دیگر به من "دست نزن" ، این بار "زخمی ات" خواهم کرد .

/ 2 نظر / 4 بازدید
گمنام

[گریه]

Raha:A

آهنگ ها ، بی رحم ترین صداهای جهان اند بی آنکه بخواهی تو را به قعر خاطراتی میبرند که برای فراموشی آنها بارها خود را شکسته ای!!!![ناراحت][افسوس][خنثی]