اس ام اس عاشقانه 858

“زور” که نیست ، تو باید مال من باشی !

فرستنده : زینب

/ 4 نظر / 3 بازدید
اشکان098

قهوه، بادام، شکلات، ... همه تلخی ها را چشیده ام، هیچکدام قدر نبودنت تلخ نبودند

اشکان098

قهوه، بادام، شکلات، ... همه تلخی ها را چشیده ام، هیچکدام قدر نبودنت تلخ نبودند

اشکان098

خدایا... بابت آن روز که سرت داد کشیدم متاسفمـــــــــ...!!! من عصبانی بودم برای انسانی که تو میگفتی ارزشــــَش را ندارد و مــــــــــن پا فشاری می کردم

aysa

سلام خوب بود [چشمک]