اس ام اس عاسقانه 251

 
زندگی "باغی" است که با عشق "باقی" است ، "مشغول دل" باش نه "دل مشغول" ، بیشتر "غصه های " ما از "قصه های" خیالی ماست ، پس بدان اگر "فرهاد" باشی ، همه چیز "شیرین" است .
/ 1 نظر / 2 بازدید
لیان

[قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه]خیلی زشت بوووووووووووووووووووودن