اس ام اس عاشقانه 913

گفتم خدایا سوالی دارم
گفت : بپرس
پرسیدم چرا وقتی شادم همه با من میخندند ولی وقتی ناراحتم کسی با من نمیگرید ؟ !
جواب داد : شادی را برای جمع کردن دوست آفریده ام ولی غم را برای انتخاب بهترین دوست

/ 0 نظر / 3 بازدید