اس ام اس عاشقانه 412

خوشبختی من پیدا کردن "تو" از میان این همه ضمیر بود .

/ 1 نظر / 2 بازدید
زهرا

اره جملت عالیه ولی خواهش میکنم تصحیح اش کن و بنویس خوشبختی من پیداکردن تو از میان این همه ضمیر بود ولی چه فائده زیرا دیر پیدایت کردم و سالهاست که امید و جان دیگری هستی و دنیا دنیا با از من دوری.......................خیلی دور