اس ام اس عاشقانه 843

مجنون تو کوه را ز صحرا نشناخت
دیوانه عشق تو سر از پا نشناخت
هر کس به تو ره یافت ز خود گم گردید
آنکس که تو را شناخت خود را نشناخت

/ 3 نظر / 4 بازدید
هستی

مهشر بود مرسی

مهدی

هیچ چی مثل شعر و ترانه نمیشه