اس ام اس عاشقانه 914

قبل از اینکه عاشقم شوی …
مرا خوب خوب نگاه کن !
مبادا چیزی از قلم بیفتد که بعد ها به چشمت بیاید

/ 2 نظر / 2 بازدید
فاطمه

خــوب هــم کــه بــاشي از بــس بــدي ديــده اند ... خوبــيــهايت را بــاور نمــي کنند!!! نفــرين به شهري که در آن غــريــبه ها آشــناترند!!!

فاطمه

خــوب هــم کــه بــاشي از بــس بــدي ديــده اند ... خوبــيــهايت را بــاور نمــي کنند!!! نفــرين به شهري که در آن غــريــبه ها آشــناترند!!!