اس ام اس عاشقانه 461

وقتی یه بار از مخاطب خاصت ضربه می خوری
درست مثل این میمونه که با ماشین بهت زده و داغونت کرده !
ولی وقتی می بخشیش درست مثل این میمونه که بهش فرصت دادی تا دنده عقب بگیره و دوباره از روت رد بشه
تا مطمئن بشه که چیزی ازت نمونده …

/ 1 نظر / 2 بازدید
يلدا

تو كجايي سهراب... آب را گل كردند... چشم هارا بستند...وچه بادل كردند... اندكي صبرنما:گفته بودي قايقي خواهي ساخت!! قايقت جادارد؟ من هم از همهمه ي اهل زمين دلگيرم... دوستي ها كمرنگ... دشمني ها آسان... راست گفتي سهراب:آدم اينجا تنهاست...