اس ام اس عاشقانه

بهترین اس ام اس ها و جملات عاشقانه

مرداد 94
3 پست
بهمن 93
3 پست
دی 93
10 پست
آذر 93
29 پست
آبان 93
7 پست
مهر 93
16 پست
شهریور 93
10 پست
مرداد 93
38 پست
تیر 93
21 پست
خرداد 93
4 پست
اسفند 92
14 پست
بهمن 92
24 پست
دی 92
63 پست
آذر 92
32 پست
آبان 92
21 پست
مهر 92
3 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
100 پست
تیر 92
120 پست
خرداد 92
11 پست
بهمن 91
96 پست
دی 91
301 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
47 پست