اس ام اس های عاشقانه


بهترین اس ام اس ها و جملات عاشقانه

اس ام اس عاشقانه 770

ایــنـجـــــــا …

دســت هــر کـــس را کــه مـیـگـیــــری بــرای {بـلـنــــد شـــدن}

آمـــاده مــی شــــود بــرای {ســـوار شــــدن}

 

   + حامد - ۱:٠٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱٠/٢٥

اس ام اس عاشقانه 756

درد دارد به خاطر کسی که با نسیمی میرود ، خودت را به طوفان بزنی

   + حامد - ۱٠:٢۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱٠/٢٤

اس ام اس عاشقانه 738

حالم خوب نیست …
چه خوب است ، تو این را نمی دانی و خوشحالی

   + حامد - ۳:٤٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٩/٢۳

اس ام اس عاشقانه 723

اگر شادی سراغ از من بگیرد ، جای حیرت نیست !
نشان میجوید از من ، تا نیاید اشتباه ، اینجا

   + حامد - ۱٠:٥٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٩/٢٠

اس ام اس عاشقانه 709

می دانم مدتهاست که ارزان شده ام ، چانه می زنم تا به مفت نفروشی ام

   + حامد - ۱:٤٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۸/٢٧

اس ام اس عاشقانه 697

گفت میگیرمت ! گرفت ! اما نه مرا ! احساسم را به بازی...

   + حامد - ۱۱:٢۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۸/٢٦

اس ام اس عاشقانه 595

حل شده ام مثل یک معما !

راست می گفتی که

خیلی ساده ام

   + حامد - ٤:۳٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٥/٤

اس ام اس عاشقانه 585

حس میکنم باید کارگردان میشدم ...
هر کسی به من میرسد بازیگر است !

   + حامد - ۳:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٤/٢۸

اس ام اس عاشقانه 581

بعضی ها خیلی بی معرفت اند !
آدم ها را عاشق خود میکنند ...
اما خودشان هیچوقت عاشق نمی شوند !
بعضی ها ...
شبیه تو اند !

   + حامد - ۱٠:۱٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٤/٢٧

اس ام اس عاشقانه 536

دود سیگارم را هزاران بار به تو ترجیح می دهم

کم رنگ است ولی دورنگ نیست

   + حامد - ۱:۳٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٤/۱٩

اس ام اس عاشقانه 496

مهربانیم را چنان گریاندند که بوی نا گرفت . . نامهربان شدم ...

   + حامد - ۱٠:٥٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٤/۸

اس ام اس عاشقانه 494

داور قلبم سوت نداره  راحت باش ، خطا کن

   + حامد - ۱٠:٤۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٤/۸

اس ام اس عاشقانه 473

یک زد و خورد ساده بود !
تو جا “زدی”
من جا “خوردم”

   + حامد - ۱:٠٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٤/۳

اس ام اس عاشقانه 413

مشکل از تو نبود ، از من بود ، با کسی حرف میزدم که سمعک هایش را پیش دیگری جا گذاشته بود .

   + حامد - ٥:۳٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱۱/٢

اس ام اس عاشقانه 345

مدتهاست نه به آمدن کسی دلخوشم ، نه از رفتن کسی دلگیر ، بی کسی هم عالمی دارد .
 

   + حامد - ٢:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱٠/٢٩

اس ام اس عاشقانه 325

زخمهاتو پنهان کن ، اینجا مردم زیادی بانمک شدن !

   + حامد - ۱۱:٥٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۱٠/٢٩

اس ام اس عاشقانه 297

"ساده" که باشی زود "حل" میشوی ، میروند سر "مسئله ی" بعدی .

   + حامد - ٩:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱٠/٢۸

اس ام اس عاشقانه 233

 

مرا پاپتی خواند ، آنکه در راهش کفشهایم پاره شد .

   + حامد - ٤:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱٠/٢٦

اس ام اس عاشقانه 231

 

درد دارد ! سرت به سنگی بخورد که روزی به سینه ات میزدی !

   + حامد - ٤:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱٠/٢٦

اس ام اس عاشقانه 181

 

دلت را به هر کسی نسپار ، این روزها برخی ها از سپرده ات هم بهره میخواهند .

   + حامد - ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱٠/٢٢

اس ام اس عاشقانه 179

 

خوش به حالت آدم ، خودت بودی و حوایت ، کسی نبود که حوایت را هوایی کند .

   + حامد - ۱٢:٢٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱٠/٢٢

اس ام اس عاشقانه 168

 

تنهایی را دوست دارم چون بی دعوت می آید ، بی منت می ماند ، بی خبر نمی رود .

   + حامد - ۱٢:٠٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱٠/٢٢

اس ام اس عاشقانه 159

 

مهربانتر از من دیدی نشانم بده ، کسی که بارها بسوزانیش و باز هم با عشق نگاهت کند .

   + حامد - ۸:٥٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱٠/٢۱

اس ام اس عاشقانه 154

 

این که من میکشم درد بی تو بودن نیست ، تاوان با تو بودن است .

   + حامد - ۸:٤٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱٠/٢۱

اس ام اس عاشقانه 146

 

نبار باران ، عاشقانه اش نکن ، من و او "ما" نشدیم !

   + حامد - ۱۱:٤۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۱٠/٢۱

اس ام اس عاشقانه 141

 

دمش گرم ، باران را میگویم ، به شانه ام زد و گفت : خسته شدی ، امروز تو استراحت کن ، من به جایت می بارم .

   + حامد - ۱۱:۳۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۱٠/٢۱

اس ام اس عاشقانه 138

 

باید به بعضی ها گفت : ناراحت چی هستی؟ ، دنیا که به آخر نرسیده ، من نشد ، یکی دیگه ! تو که عادت داری .

   + حامد - ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۱٠/٢۱

اس ام اس عاشقانه 136

 

آدم ها برای هم سنگ تمام می گذارند ، اما نه وقتی که در کنارشان هستی ، نه ! آنجا که در میان خاک خوابید ، سنگ را تمام می گذارند و می روند .

   + حامد - ۱۱:٢۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۱٠/٢۱

اس ام اس عاشقانه 128

 

غمگینم مثل عکسی در اعلامیه ی ترحیم که خنده اش همه را می گریاند .

 

   + حامد - ۱۱:۱۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۱٠/٢۱

اس ام اس عاشقانه 127

 

شاید برایت عجیب باشه این همه آرامشم ! خودمانی میگویم ، به آخر که برسی فقط نگاه میکنی .

   + حامد - ۱۱:٠٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۱٠/٢۱

اس ام اس عاشقانه 124

 

قبر منو خیلی بزرگ بسازین ، چون یه دنیا آرزو با خودم به گور میبرم !

 

   + حامد - ۱۱:٠۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۱٠/٢۱

اس ام اس عاشقانه121

 

آدمی را دیدم با سایه ی خود درد و دل میکرد ! چه رنجی میکشد او وقتی هوا ابریست .

 

   + حامد - ۱٠:٥٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۱٠/٢۱

اس ام اس عاشقانه 107

 

نترسم که با دیگری خو کنی ، تو با من چه کردی که با او کنی ؟

 

   + حامد - ٧:٤٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱٠/۱۸