اس ام اس عاشقانه


بهترین اس ام اس ها و جملات عاشقانه

اس ام اس عاشقانه 983

میتوانی به حساب سادگی ام بگذاری که

من هنوز با تمام کم لطفی هایت دوستت دارم …

   + امیر - ۱:٠٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٩/۸

اس ام اس عاشقانه 658

رمز عاشق بودن این است: ساده بودن ، ساده دیدن و ساده پذیرفتن.....
پس ساده میگویم ، ساده باورکن ، خوشبختی تو آرزوی من است...

   + امیر - ٩:٥٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٥/٩

اس ام اس عاشقانه 630

حرفهای زیادی بلد نیستم …
من تنها چشمان تو را دیدم و گوشه ای از لبخندت که حرفهایم را دزدید …
از عشق چیزی نمی دانم اما دوستت دارم کودکانه تر از آنچه فکر کنی !

   + امیر - ٢:٤٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٥/٧

اس ام اس عاشقانه 613

ساده ی ساده از دست میروند همه ی آن چیزها که سخت سخت به دست آمدند !

   + امیر - ۸:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٥/٦

اس ام اس عاشقانه 595

حل شده ام مثل یک معما !

راست می گفتی که

خیلی ساده ام

   + امیر - ٤:۳٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٥/٤

اس ام اس عاشقانه 389

پایان سریال دروغ هایت بود آخرین لبخندت ، و چه ساده بودم من که تا تیتراژ پایانی به پای تو نشستم .

   + امیر - ٩:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱۱/۱

اس ام اس عاشقانه 297

"ساده" که باشی زود "حل" میشوی ، میروند سر "مسئله ی" بعدی .

   + امیر - ٩:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱٠/٢۸

اس ام اس عاشقانه 207

 

گیرم که از حصار کوتاه دلم ساده می پری ، با دیوار بلند خیالم چه می کنی ؟

   + امیر - ٤:٤٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱٠/٢٤

اس ام اس عاشقانه 152

 

سخت ترین فعلی که برایت به سادگی صرف کردم ، عمرم بود .

   + امیر - ۸:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱٠/٢۱