اس ام اس عاشقانه


بهترین اس ام اس ها و جملات عاشقانه

اس ام اس عاشقانه 849

دلتگی مرض عجیبی است !
آدم را آرام آرام …
نا آرام می کند

   + امیر - ٥:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱٢/۱٦

اس ام اس عاشقانه 848

آهنگ ها ، بی رحم ترین صداهای جهان اند
بی آنکه بخواهی تو را به قعر خاطراتی میبرند که برای فراموشی آنها بارها خود را شکسته ای

   + امیر - ٥:۱۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱٢/۱٦

اس ام اس عاشقانه 847

گورستان ها پر از افرادی است که روزی گمان می کردند که چرخ دنیا بدون آنها نمی چرخد

   + امیر - ٥:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱٢/۱٦

اس ام اس عاشقانه 846

تعبیر خواب من شدی …
با تمام مهربانی هایت این روزها از شوق بند نمی شوم ، روی زمین ، روی هوا !
فقط شاید “تو” آرامم کنی

   + امیر - ٥:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱٢/۱٦

اس ام اس عاشقانه 845

شب های بی قراریم ، شب هایی که خواب به چشمانم نمی آید
تنها می نشینم و خوبی هایت را می شمارم …
و بعد کم می آورم !
هم زمان را
و هم نفس را

   + امیر - ٥:٠٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱٢/۱٦

اس ام اس عاشقانه 844

دست هایم برای لمس دستانت …
تمام خواهش هایم را زیر پا گذاشته اند
پس دست هایم را بگیر ، هرچه را که لمس کردی باور کن
من همیشه قلبم را کف دستم میگیرم

   + امیر - ٥:٠٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱٢/۱٦

اس ام اس عاشقانه 843

مجنون تو کوه را ز صحرا نشناخت
دیوانه عشق تو سر از پا نشناخت
هر کس به تو ره یافت ز خود گم گردید
آنکس که تو را شناخت خود را نشناخت

   + امیر - ٥:٠٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱٢/۱٦

اس ام اس عاشقانه 842

لبخندت …
دنیایم را تغییر میدهد ، کافیست بخندی تا ببینی چگونه در سردترین فصل سال گل از گلم میشکفد

   + امیر - ٥:٠٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱٢/۱٦

اس ام اس عاشقانه 841

وقتی تو نباشی ، چه امیدی به بقایم ؟
این خانه بی نام و نشان سهم کلنگ است

   + امیر - ٤:٥٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱٢/۱٦

اس ام اس اشقانه 840

“قند خونم” بالاست …
دلم اما همیشه “شور” می زند برای تو !

   + امیر - ٤:٥٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱٢/۱٦

اس ام اس عاشقانه 839

برگرد …
چون من نگذاشتم روی صندلی تو هیچکس بنشیند ، حتی غبار

   + امیر - ۳:٥٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱٢/۱

اس ام اس عاشقانه 838

گله ای نیست ، من و فاصله ها همزادیم
گاهی از دور تو را خواب ببینم کافی ست

   + امیر - ۳:٤٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱٢/۱

اس ام اس عاشقانه 837

گهگاهی اتفاقی به تو فکر میکنم ، آنقدر اتفاقی که با هر اتفاقی به تو فکر میکنم

   + امیر - ۳:٤٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱٢/۱

اس ام اس عاشقانه 836

هیچ چیز نفسهایم را به شماره وا نمیدارد و تپش قلبم را به سقف آسمان نمیکشد
مگر که “تو” لبخند نزنی به “من”

   + امیر - ۳:٤٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱٢/۱